Digitalizacja procesów edukacyjnych: Webcon i e-teczka studenta

W dobie cyfryzacji coraz więcej uczelni wyższych decyduje się na wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Dzięki Webcon oraz e-teczce studenta, procesy studenckie i administracyjne stają się bardziej efektywne i łatwe w zarządzaniu. Webcon to platforma, która wspiera digitalizację procesów edukacyjnych, oferując elastyczność i autonomię w tworzeniu obiegów oraz formularzy. Z kolei e-teczka studenta jest elektronicznym repozytorium dokumentów, które spełnia wymogi przepisów dotyczących prowadzenia akt osobowych studentów.

Tworzenie obiegów i formularzy w Webcon

Webcon pozwala na tworzenie kompletnych obiegów dokumentacji uczelni za pomocą intuicyjnej metody “przeciągnij i upuść”. Dzięki elastycznie definiowanym formularzom, które można zintegrować z zewnętrznymi źródłami danych, procesy są bardziej efektywne i dostosowane do potrzeb uczelni. Ponadto, brak konieczności kodowania i szybkie dostarczanie gotowych rozwiązań sprawia, że Webcon jest idealnym wyborem dla uczelni, które chcą zaoszczędzić czas i zasoby.

Wsparcie procesu zarządzania zmianą na uczelni

Webcon wspiera zarządzanie zmianami na uczelni, umożliwiając modyfikację procesów ze względu na zmiany legislacyjne lub wewnątrzuczelniane. Zmiany są automatycznie odnotowywane i dokumentowane, co ułatwia kontrolę i standaryzację w zarządzaniu zmianą. Platforma oferuje także reużywalne akcje, reguły biznesowe, formuły i modele danych, co pozwala na efektywniejsze wdrażanie nowych procesów.

Integracja z systemami IT i intuicyjny sposób użycia

Platforma Webcon jest zintegrowana z innymi systemami IT, takimi jak system dziekanatowy, ERP, CRM oraz EZD RP. Dzięki ujednoliconemu i responsywnemu interfejsowi oraz intuicyjnej architekturze platformy, użytkownicy mogą łatwo korzystać z Webcon na różnych urządzeniach. Ponadto, wielojęzyczność platformy pozwala na jej stosowanie w międzynarodowych uczelniach.

E-teczka studenta: elektroniczne obiegi dokumentów dostosowane do potrzeb użytkownika

E teczka studenta oferuje elastyczne zmienianie obiegów dokumentów dzięki technologii low-code. Użytkownicy mają stały wgląd w status spraw oraz jasną informację o każdym etapie drogi dokumentu. Co więcej, system automatycznie rejestruje i archiwizuje wprowadzane zmiany, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione. Dzięki e-teczce studenta, uczelnie mogą lepiej kontrolować przepływ dokumentacji, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i poufność danych.

Łatwy dostęp do e-teczki studenta

E-teczka studenta oferuje dedykowane panele dla różnych grup użytkowników, takich jak pracownicy dziekanatu, studenci, administratorzy oraz archiwum. Funkcjonalności są dostępne przez przeglądarkę internetową na różnych urządzeniach, takich jak komputery, smartfony czy tablety. To sprawia, że dostęp do dokumentacji jest łatwy i wygodny dla wszystkich zaangażowanych. Ponadto, e-teczka studenta gromadzi dokumenty pozyskiwane z różnych źródeł, tworząc jedno, scentralizowane miejsce przechowywania danych.

 

Digitalizacja procesów edukacyjnych za pomocą Webcon i e-teczki studenta przyczynia się do zwiększenia efektywności i wygody zarówno dla uczelni, jak i studentów. W artykule omówiliśmy kluczowe aspekty tych rozwiązań, takie jak tworzenie obiegów i formularzy, zarządzanie zmianą, integracja z systemami IT, dostosowanie obiegów dokumentów oraz łatwy dostęp do e-teczki.

Pamiętaj, aby w treści artykułu używać popularnych fraz, takich jak “Webcon” czy “e-teczka studenta”, aby przyciągnąć uwagę potencjalnych czytelników i zdobyć większą popularność w sieci. Wiedza na temat nowoczesnych rozwiązań informatycznych w edukacji może być niezwykle pomocna dla uczelni, które chcą podążać za trendami i ułatwić zarówno studenckie, jak i administracyjne procesy.

Może Ci się również spodoba