Dziedziczenie spadku w pytaniach i odpowiedziach – kto ustawowo dziedziczy, jak dostać zachowek i kiedy to niemożliwe oraz czy można podważyć testament?

Sprawy spadkowe należą do jednych z najtrudniejszych, ale nie zawsze tak się dzieje. Problemy ze spadkiem mogą się pojawić wówczas, gdy spadkodawca pominął któregoś ze spadkobierców w testamencie, spadkodawca został wydziedziczony lub, gdy osoba wskazana w testamencie nie wykazuje chęci wypłacenia osobie pominiętej wypłacenia zachowku. Przeczytaj ten praktyczny poradnik i sprawdź, jak uzyskać spadek?

Prawo. Dziedziczenie spadku – kto dziedziczy w pierwszej kolejności?

W pierwszej kolejności dziedziczą:

  • dzieci spadkodawcy oraz małżonek
  • zstępni spadkodawcy, czyli wnuki, prawnuki i praprawnuki
  • dalsi zstępni

Sytuacja ta dotyczy tego spadku, dla którego nie został ustanowiony testament. Dziedziczenie spadku przez dzieci, kiedy jedno z rodziców zmarło, ale drugie pozostaje przy życiu wygląda następująco:
-jeśli małżonkowie mieli wspólność majątkową, gdzie małżonek otrzymuje ¼ spadku, a pozostała część spadku jest dzielona na równe części pomiędzy dzieci spadkodawcy
Jak uzyskać spadek, kiedy jest się pominiętym w testamencie?
Nie przysługuje Ci spadek, ani też zachowek, jeśli zostałeś w testamencie wydziedziczony. Jeżeli natomiast zostałeś pominięty w testamencie możesz starać się o zachowek. Możesz to zrobić:

  • na drodze ugody sądowej z osobą wskazaną w testamencie do dziedziczenia
  • na drodze sprawy sądowej, kiedy Twój wniosek do osoby wskazanej w testamencie nie przyniósł skutku i osoba ta nie chce wypłacić Ci zachowku

Ile wynosi zachowek?

Zachowek wynosi połowę sumy, która przysługiwałaby Ci, gdybyś nie został pominięty w testamencie. Jeśli zastanawiasz się, ile wynosi zachowek, przede wszystkim powinieneś oszacować majątek zmarłego. Koszty procesu o zachowek, ponosisz Ty, więc jeżeli spadek był niewielki, zastanów się, czy jest to opłacalne dla Ciebie.

Czy można podważyć testament?

Testament można podważyć, jeśli wykażesz przed sądem, że:
-w momencie tworzenia testamentu spadkodawca był niepoczytalny lub chory
-został przymuszony do sporządzenia testamentu przez osoby trzecie
-wystąpiły poważne błędy formalne
Zastanawiasz się, czy można podważyć testament? Wiedz zatem, że najłatwiej jest podważyć testament sporządzony własnoręcznie. Zawsze jednak sąd powołuje biegłych i przepytuje świadków, np. notariusza oraz wnikliwie bada sprawę.

Podsumowanie:

Jak uzyskać spadek? Dziedziczenie spadku nie zawsze jest oczywiste, a sprawy znacznie bardziej się komplikują, gdy w grę wchodzi pominięcie w testamencie. Jeśli wiesz jednak, że testament został sporządzony na Twoją niekorzyść, ponieważ spadkobierca nie był w pełni sił lub chorował, wówczas przygotuj się na dłuższą batalię – potrzebne będą Ci dowody, choćby w postaci dokumentacji medycznej. W przypadku pominięcia w testamencie, przysługuje Ci zachowek, ale zanim wstąpisz na drogę sądową staraj się o ugodę z osobą wskazaną w testamencie: unikniesz dużych kosztów i nerwów.