Na co zwracać uwagę przy kredytach i pożyczkach gotówkowych

Uproszczenie procedury przyznawania kredytów i pożyczek gotówkowych, a także dostępność szerokiej gamy tych produktów sprawia, że o ile uzyskanie dodatkowych środków pieniężnych nie nastarcza trudności, o tyle problematycznym staje się wybór właściwego partnera pożyczkowego. Lista bowiem współczesnych kredytodawców wydłużyła się o firmy prywatne, których pozorną zaletą jest minimum, bądź całkowity brak formalności, jednakże za cenę wysokiego oprocentowania. Dobre rozeznanie ofert i wyjątkowych okazji pozwoli odkryć wszystkie karty przed pisaniem umowy, a nie w trakcie spłaty.

Bank, a firma prywatna

Określenia kredytu i pożyczki nie używa się zamienne, w świetle prawa nie oznaczają one bowiem tego samego produktu finansowego. Kredyt przyznawany jest ze środków zgromadzonych na kontach i lokatach klientów banku, na podstawie prawa bankowego, regulowanego przez Ministerstwo Finansów. Pożyczki natomiast udzielić mogą firmy prywatne, z własnych środków na podstawie umowy cywilno – prawnej. Co to oznacza dla kredytobiorcy? Funkcjonowanie banków wpisane jest w ścisłe regulacje prawne, dzięki temu każdy bank musi dostosować swoją politykę oprocentowania kredytów do uchwalanych ustaw i uchwał w danym kraju. Działalność natomiast firm pożyczkowych sektora finansowego oparta jest o przepisy Kodeksu Cywilnego. Oznacza to dużą swobodę przy ustalaniu opłat, związanych z pożyczką, zwłaszcza oprocentowania i prowizji. Co jednak jest z pozoru korzystnym i często niestety tym decyzyjnym kryterium, to brak formalności, bądź ich minimum. O ile bowiem idąc po kredyt do banku należy mieć ze sobą nieraz całą teczkę dokumentów, stosownych zaświadczeń, kserokopii i ważnych potwierdzeń o dochodach i miejscu pracy, to w przypadku firm prywatnych najczęściej wystarczy dowód osobisty i konto w banku.

Pożyczka bez formalności – okazja czy pułapka?

W przypadku finansów zawsze należy się kierować zasadą, iż zaufanie jest dobre, ale kontrola lepsza. Firmy prywatne bowiem najczęściej pożyczkobiorcę informują o minimum niezbędnych formalności, nie wdając się w detale. Jednak wysokość i możliwości spłaty pożyczki tkwią właśnie w owych przemilczanych szczegółach. Na co więc zwracać uwagę podpisując umowę przed zaciągnięciem pieniędzy?

  • Wysokość oprocentowania. Nie dość, że najczęściej firmy oferują oprocentowanie w skali miesiąca, to jeszcze Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi czasem nawet 130%. Na wysokość oprocentowania największy wpływ ma okres spłaty i wysokość udzielanej pożyczki. Są to jednak wytyczne polityki wewnętrznej firmy, w związku z tym zawsze przy podpisaniu umowy należy dokładnie zapoznać się z regulaminem spłat i sprawdzić, ile faktycznie należy oddać firmie spłacając pożyczkę.
  • Możliwość wcześniejszej spłaty – w przypadku prywatnych firm, najczęściej przedterminową spłatę pożyczki należy oddać wraz z całym oprocentowaniem. Jeśli więc szybsze uregulowanie długu nie wiąże się z korzyścią, to albo warto go spłacać do końca w miesięcznych ratach, albo wybrać model pożyczki na krótki termin z wyższą ratą, ale niższym oprocentowaniem.
  • Dziedziczenie długu i utrata pracy – Bez ważnego ubezpieczenia, dług po śmierci pożyczkobiorcy scedowany jest na najbliższych członków rodziny. Najczęściej także wypadki losowe nie wpływają na zmianę polityki spłaty, w przypadku trwałych uszczerbków zdrowotnych, bądź utraty pracy firma będzie więc żądać spłaty długu i może wszcząć postępowanie windykacyjne.

Bank – zaufany partner?

Czego kredytobiorca nie zawsze jest świadomy, to ukrytych kosztów banku, który w marży, prowizji, a często w zbędnych ubezpieczeniach odpracowuje stratę niższego oprocentowania. Stąd przy podpisywaniu umowy, warto dowiedzieć się, co jest kosztem kredytu, pamiętając że zarówno prowizja, jak i marża są elementami podlegającymi negocjacjom. Również nie wszystkie ubezpieczenia są obowiązkowe, jeśli doradca kredytowy twierdzi inaczej, to należy zmienić bank. Można bowiem znaleźć korzystniejszego i tańszego ubezpieczyciela, bądź wybrać konkretne przypadki, podlegające ochronie ubezpieczeniowej. Warto pamiętać o ubezpieczeniu na wypadek śmierci i sytuacji losowych, jednakże z dokładnym zapoznaniem się warunków ubezpieczyciela. Utrata pracy bowiem jest tylko wtedy uzasadniona, jeśli nie powstaje w wyniku winy pracownika. Ubezpieczyciel przejmuje również najczęściej jedynie odsetki i to w określonym przedziale czasowym, kapitał kredytobiorca musi spłacać nadal samodzielnie. W przypadku większych kredytów, najczęściej hipotecznych bank żąda obligatoryjnego ubezpieczenia, kredytobiorcy przysługuje jednak prawo wybrania firmy ubezpieczeniowej.

Rozeznanie poszczególnych ofert na rynku finansowym jest zdecydowanie bardzo ważnym kryterium przy wyborze właściwego produktu. Nie zwalnia to jednak przed dokładnym przeczytaniem regulaminu i umowy zawieranej, zarówno z firmą prywatną, jak i bankiem. Niezrozumiałe zapisy warto analizować czasem nawet z prawnikiem, bądź z doradcą kredytowym. Tylko w ten sposób uzyska się pewność, że umowa nie zawiera żadnych niekorzystnych zapisów na przyszłość dla kredytobiorcy.

Może Ci się również spodoba