Jak dobrze motywować pracowników?

Motywowanie pracowników jest związane z wywieraniem określonych bodźców, które powinny zachęcać do wydajnej i efektywnej pracy. Czy szkolenie z motywowania pracowników daje korzyści? Jak zmotywować swoich podwładnych?

Motywowanie pracowników

Motywacja do pracy odnosi się również do kultury organizacji, jakości wykonywanych zadań i przyjaznej atmosfery. Menedżerowie powinni każdego dnia dbać o to, aby pracownik poczuł się doceniony, a tym samym odczuwał zadowolenie i satysfakcję. Okazuje się, że zmotywowana osoba działa sprawniej i cechuje się większą kreatywnością podczas wykonywania obowiązków. Zauważanie sukcesów pracownika jest bardzo ważnym aspektem, o którym powinniśmy pamiętać. Obojętne podejście rodzi bowiem frustrację i nie prowadzi do sukcesów, a nawet jest demotywujące.

Szkolenie z motywowania pracowników

Jeśli menedżer nie do końca wie, jak prawidłowo i efektownie zmotywować do pracy, warto rozważyć szkolenie z tej dziedziny. Pozwoli ono spojrzeć na sprawę z innej strony i poznać nowoczesne techniki, które mają za zadanie zachęcać do wykonywania zadań. Zdobycie wiedzy teoretycznej bardzo szybko przełoży się na kwestie praktyczne i wdrażanie nowych rozwiązań. Menedżer dzięki temu narzędziu pozna oczekiwania i potrzeby swoich podwładnych, wychodząc im naprzeciw. W dzisiejszych czasach nie jest łatwo znaleźć do pracy specjalistę, a jeszcze trudniej jest go utrzymać na stanowisku, wzbudzając zadowolenie i satysfakcję z wykonywanej pracy.

Jak skutecznie motywować pracowników?

Motywowanie pracowników to długofalowe kwestie, które warto przestrzegać. W tym przypadku niezbędne jest monitorowanie wykonania zadania, a także wyrażanie chęci pomocy w razie jakichkolwiek trudności. Motywacja odnosi się głównie do pochwalenie pracownika z dobrze wykonywanej pracy i nawiązywaniu z nim dobrego kontaktu. Mile widziane będzie także podziękowanie za wkład włożony w zadanie i dodatkowe poświęcenie. Menedżer powinien dać odczuć podwładnym, że ma zaufanie do ich kompetencji i interesuje się ich pracą.

Inspiracja i życzliwe podejście

Liderzy mają za zadanie inspirować pracowników do pracy każdego dnia, zwłaszcza jeśli zależy im na skutecznej motywacji. Co ciekawe, wiele badań wykazało, że liderzy dbający o swoją grupę cieszą się uznaniem pracowników, a także ich oddaniem i lojalnością. Życzliwe i przyjazne podejście może w znacznym stopniu przyczynić się do satysfakcji podwładnych, przekładając się na ich jakość pracy.

Metody motywowania pracowników

Pracownicy motywowani do pracy osiągają lepsze efekty i są bardziej wydajni, co potwierdza wiele badań przeprowadzonych w tym kierunku. Jeśli chodzi o pozytywne metody motywowania pracowników, wyróżnić można;

– finansowe motywowanie – obejmujące głównie premie, podwyżki i innego rodzaju nagrody finansowe,

– pozapłacowe motywowanie – odnoszące się przykładowo do posiadania dodatkowych pakietów ubezpieczeniowych, karnetów na siłownię, organizowania wyjazdów integracyjnych, oferowania bonów świątecznych, czy też obiadów firmowych itp.

Metody te oddziałują w większości przypadków korzystnie na pracę osób zatrudnionych w firmie, a także lojalność i zadowolenie z siebie. Pamiętajmy jednak o tym, że techniki i metody motywacji powinny zostać dobrane do potrzeb pracowników.

Ocieplenie wizerunku firmy jest kolejnym plusem, który płynie z wdrożenia pozapłacowych metod motywowania. Przyjazne środowisko pracy zawsze jest mile widziane i stanowi ogromną siłę napędową dla pracowników.

Długotrwały proces

Podkreślić należy, że proces motywowania pracowników jest długotrwały i powinien cechować się konsekwencją w działaniu. Dokładne zaplanowanie wdrożenia określonych metod motywacji (np. w formie nagród) wpłynie z pewnością na wydajność pracowników. Pamiętajmy jednak o tym, aby w kwestii motywacji zachować proporcjonalność – nie należy za bardzo wyolbrzymiać zasług pracownika, ale także nie warto być obojętnym. Przyznawanie dodatkowych świadczeń zatem powinno zostać dopasowane do efektów wykonanych obowiązków. Znalezienie równowagi pomiędzy tymi aspektami będzie kluczem do skutecznego motywowania pracowników.

Szkolenie z motywowania pracowników jest rozwiązaniem, które pozwoli rozwinąć swoje umiejętności zarządzania pracownikami i wdrożyć całkiem nowe formy doceniania zasług podwładnych. Pracownicy zmotywowani do pracy wykonują zadania sprawniej i wydajniej, co przekłada się na rozwój całej organizacji i zadowolenie zarówno szefostwa, jak i pracowników.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą szkoleniową Integra Consulting

 

Może Ci się również spodoba